Có 1 kết quả:

zài gē qiě wǔ ㄗㄞˋ ㄍㄜ ㄑㄧㄝˇ ㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

singing and dancing (idiom); festive celebrations