Có 1 kết quả:

zài gē zài wǔ ㄗㄞˋ ㄍㄜ ㄗㄞˋ ㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

singing and dancing (idiom); festive celebrations