Có 1 kết quả:

zài huò

1/1

zài huò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) freight
(2) load