Có 1 kết quả:

zài pín

1/1

zài pín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

frequency of carrier wave