Có 1 kết quả:

wǎn lián

1/1

wǎn lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

elegiac couplet