Có 1 kết quả:

fǔ bì

1/1

fǔ bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fractional currency