Có 1 kết quả:

qīng jī qū

1/1

qīng jī qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

putting green (golf)