Có 1 kết quả:

qīng jī bàng

1/1

qīng jī bàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

putter (golf)