Có 1 kết quả:

qīng shuǐ fǎn yìng duī

1/1

Từ điển Trung-Anh

light water reactor (LWR)