Có 1 kết quả:

qīng líng

1/1

qīng líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quick and skillful
(2) agile