Có 1 kết quả:

qīng piāo piāo ㄑㄧㄥ ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

light as a feather