Có 1 kết quả:

lún chàng

1/1

lún chàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) round (music)
(2) canon