Có 1 kết quả:

lún zi

1/1

lún zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wheel
(2) CL:個|个[ge4]