Có 1 kết quả:

shū niào guǎn ㄕㄨ ㄋㄧㄠˋ ㄍㄨㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ureter