Có 1 kết quả:

fú shè néng

1/1

fú shè néng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

radiation energy (e.g. solar)