Có 1 kết quả:

xiá zhì

1/1

xiá zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to control