Có 1 kết quả:

xiá zhì ㄒㄧㄚˊ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to control