Có 1 kết quả:

zhuàn mò

1/1

zhuàn mò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rotary grindstone