Có 1 kết quả:

zhuàn chē tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

a turntable