Có 1 kết quả:

zhuàn lún shǒu qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

revolver (handgun)