Có 1 kết quả:

zhuàn you

1/1

zhuàn you

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 轉悠|转悠[zhuan4 you5]