Có 1 kết quả:

zhuàn língr

1/1

zhuàn língr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 轉鈴|转铃[zhuan4 ling2]