Có 1 kết quả:

zhuàn mén ㄓㄨㄢˋ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) revolving door
(2) turnstile