Có 1 kết quả:

zhuàn gǔ

1/1

zhuàn gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rotary drum