Có 1 kết quả:

hōng dòng yī shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to cause a sensation (idiom)