Có 1 kết quả:

hōng dòng xiào yìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sensational effect
(2) wild reaction