Có 1 kết quả:

hōng jī

1/1

hōng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bombard