Có 1 kết quả:

hōng zhà jī

1/1

hōng zhà jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bomber (aircraft)