Có 1 kết quả:

hōng rán

1/1

hōng rán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) loudly
(2) with a loud bang
(3) a loud rumble