Có 1 kết quả:

hōng gǎn

1/1

hōng gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to drive away