Có 1 kết quả:

hōng pā

1/1

hōng pā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

house party (loanword) (Tw)