Có 3 kết quả:

Chēchē
Âm Pinyin: Chē, chē,
Tổng nét: 4
Bộ: chē 車 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 一フ一丨
Thương Hiệt: JQ (十手)
Unicode: U+8F66
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: xa
Âm Nôm: xa
Âm Quảng Đông: ce1, geoi1

Tự hình 3

Dị thể 3

1/3

chē

giản thể

Từ điển phổ thông

cái xe

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 車.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 車

Từ điển Trung-Anh

(1) car
(2) vehicle
(3) CL:輛|辆[liang4]
(4) machine
(5) to shape with a lathe

Từ ghép 459

ān bù dàng chē 安步当车bā chē 扒车bái chē 白车bān chē 班车bǎn chē 板车bāo chē 包车bǎo mǎ xiāng chē 宝马香车bēi shuǐ chē xīn 杯水车薪Běi jīng Qì chē Zhì zào chǎng Yǒu xiàn Gōng sī 北京汽车制造厂有限公司bèng bèngr chē 蹦蹦儿车Bǐ yà dí qì chē 比亚迪汽车bì mén zào chē 闭门造车biàn chē 便车biàn chē lǚ xíng zhě 便车旅行者biāo chē 飙车bìn chē 殡车bó chē 泊车cǎi chē 彩车cǎi shā chē 踩刹车cān chē 餐车cáo chē 槽车chā chē 叉车chái chē 柴车chái diàn jī chē 柴电机车chǎn chē 铲车chǎn xuě chē 铲雪车chǎn yùn chē 铲运车cháng tú chē 长途车cháng tú qì chē 长途汽车chǎng chē 敞车chǎng dì zì xíng chē 场地自行车chǎng péng chē 敞篷车chǎng péng qì chē 敞篷汽车chāo chē 超车chāo jí pǎo chē 超级跑车chē bǎ 车把chē bǎ shi 车把式chē chǎng 车厂chē chéng 车程chē chuāng 车窗chē chuáng 车床chē cì 车次chē dài 车带chē dào 车道chē dào shān qián bì yǒu lù 车到山前必有路chē dào shān qián bì yǒu lù , chuán dào qiáo tóu zì rán zhí 车到山前必有路,船到桥头自然直chē dào shān qián zì yǒu lù 车到山前自有路chē dǐng 车顶chē dǒu 车斗chē duì 车队chē fáng 车房chē fèi 车费chē fèn 车份chē fènr 车份儿chē fū 车夫chē gōng 车工chē háng 车行chē hòu xiāng 车后箱chē huò 车祸chē jí 车籍chē jià 车架chē jiān 车间chē kù 车库chē lí zi 车厘子chē liàng 车辆chē liè 车裂chē líng 车铃chē liú 车流chē lóng 车龙chē lún 车轮chē lún bǐng 车轮饼chē lún zi 车轮子chē mǎ 车马chē mén 车门chē mó 车模chē nú 车奴chē pái 车牌chē pí 车皮chē piào 车票chē qián 车前chē qián 车葥chē qián 车钱chē qián cǎo 车前草chē shēn 车身chē shuǐ mǎ lóng 车水马龙chē sù 车速chē tāi 车胎chē tiáo 车条chē tiē 车贴chē tóu xiàng 车头相chē wèi 车位chē xiāng 车厢chē xiāng 车箱chē xíng 车行chē xíng dào 车行道chē xíng tōng dào 车行通道chē yuán 车辕chē zài dǒu liáng 车载斗量chē zhǎn 车展chē zhàn 车站chē zhào 车照chē zhé 车辙chē zhèn 车震chē zhóu 车轴chē zhóu cǎo 车轴草chē zhǔ 车主chē zi 车子chéng chē 乘车chéng yòng chē 乘用车chōng chē 充车chū chē 出车chū zū chē 出租车chū zū qì chē 出租汽车chuán dào mǎ tóu , chē dào zhàn 船到码头,车到站cún chē chǎng 存车场cún chē chù 存车处cuò chē 错车dā biàn chē 搭便车dā chē 搭车dǎ chē 打车dǎ dǎng chē 打档车dà kè chē 大客车dà péng chē 大篷车Dà zhòng qì chē 大众汽车dài bù chē 代步车dài kè bó chē 代客泊车dān chē 单车dān lún chē 单轮车dān sù chē 单速车dāng dāng chē 当当车dāng dāng chē 铛铛车dǎng chē 档车dǎo chē 倒车dào chē 倒车dào chē dǎng 倒车挡Dé guó zhàn chē 德国战车dì fang tíng chē 地方停车dì pǎi chē 地排车diàn chē 电车diàn lì jī chē 电力机车diàn píng chē 电瓶车diào chē 吊车diào chē wěi 吊车尾dòng chē 动车dòng néng chē 动能车dǒu chē 斗车dū dū chē 嘟嘟车dú lún chē 独轮车dǔ chē 堵车èr děng chē 二等车èr shǒu chē 二手车fā cái chē 发财车fā chē 发车fān chē yú 翻车鱼fáng chē 房车fǎng chē 纺车fěn chē 粉车fēng chē 风车fēng lì shuǐ chē 风力水车Fú tè Qì chē 福特汽车gǎn chē 赶车gāo kǎ chē 高卡车gōng chē 公车gōng gòng qì chē 公共汽车gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站gōng jiāo chē 公交车gōng lù zì xíng chē 公路自行车gōng zhǔ chē 公主车gòng xíng chē dào 共行车道gòu wù chē 购物车gòu wù shǒu tuī chē 购物手推车guàn chē 罐车guò shān chē 过山车háo huá jiào chē 豪华轿车hēi chē 黑车hòu chē jià 后车架hòu chē shì 候车室hòu chē tíng 候车亭hòu chē zhī jiàn 后车之鉴hòu chē zhóu 后车轴huā chē 花车huá bǎn chē 滑板车huá chē 滑车Huá tiě lú huǒ chē zhàn 滑铁卢火车站Huán Fǎ Zì xíng chē sài 环法自行车赛huáng bāo chē 黄包车huáng yú chē 黄鱼车huí chē 回车huí chē jiàn 回车键hùn hé dòng lì chē 混合动力车hùn hé xíng qì chē 混合型汽车huǒ chē 火车huǒ chē piào 火车票huǒ chē tóu 火车头huǒ chē zhàn 火车站Huǒ xīng kuài chē 火星快车huò chē 货车huò yùn kǎ chē 货运卡车huò yùn liè chē 货运列车jī chē 机车jī dòng chē 机动车jī dòng chē liàng 机动车辆jī guān chē 机关车jī qì jiǎo tà chē 机器脚踏车jī tà chē 机踏车jí pǔ chē 吉普车jí shā chē 急刹车jì chéng chē 计程车jiā chē 加车Jiǎ chóng chē 甲虫车jià chē 驾车jià zi chē 架子车jiàn chē 槛车jiāng shī chē 僵尸车jiāo tōng chē 交通车jiǎo chē 绞车jiǎo tà chē 脚踏车jiào chē 轿车jiē bó chē 接泊车jiē bó chē 接驳车jié chē 劫车Jīn guī chē 金龟车jǐn còu xíng chē 紧凑型车jīng chē 惊车jǐng chē 警车jiǔ hòu jià chē 酒后驾车jiù chē shì chǎng 旧车市场jiù hù chē 救护车jūn chē 军车kǎ chē 卡车kǎ dīng chē 卡丁车kāi chē 开车kāi chē rén 开车人kāi dào chē 开倒车kāi kuài chē 开快车kāi yè chē 开夜车kè chē 客车Kè lái sī lè Qì chē Gōng sī 克莱斯勒汽车公司kōng tiáo chē 空调车Kōng zhōng Kè chē 空中客车Kù chē 库车Kù chē xiàn 库车县kuài chē 快车kuài chē dào 快车道kuàng chē 矿车lā jī chē 垃圾车lán chē 拦车lǎn chē 缆车lǎo niú lā pò chē 老牛拉破车lǎo niú pò chē 老牛破车Lǎo shān Zì xíng chē guǎn 老山自行车馆lǎo ye chē 老爷车lēi lēi chē 勒勒车lěng cáng chē 冷藏车liè chē 列车liè chē yuán 列车员liè chē zhǎng 列车长líng chē 灵车lóng chē 龙车lóng gǔ chē 龙骨车lǚ dài chē 履带车lǚ jū chē 旅居车lǜ pí chē 绿皮车luó mǎ dà chē 骡马大车mǎ chē 马车mǎn zuǐ pǎo huǒ chē 满嘴跑火车màn chē 慢车máo chē 旄车miǎn fèi dā chē 免费搭车miàn bāo chē 面包车Mó bài Dān chē 摩拜单车mó tuō chē 摩托车mó tuō chē dī shì 摩托车的士mò bān chē 末班车nèi rán jī chē 内燃机车ōu chē qián 欧车前pǎo chē 跑车péng chē 篷车pèng pèng chē 碰碰车piān sān lún mó tuō chē 偏三轮摩托车pīn chē 拼车píng bǎn chē 平板车píng kuài chē 平快车Pǔ sāng jiào chē 普桑轿车pǔ tōng chē 普通车qí chē 骑车qì chē 气车qì chē 汽车qì chē chǎng 汽车厂qì chē hào pái 汽车号牌qì chē jì gōng 汽车技工qì chē lǚ guǎn 汽车旅馆qì chē xì yuàn 汽车戏院Qì chē Xià lì gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī 汽车夏利股份有限公司qì chē zhà dàn 汽车炸弹qì chē zhà dàn shì jiàn 汽车炸弹事件qì chē zhǎn lǎn huì 汽车展览会qì chē zhàn 汽车站qiān yǐn chē 牵引车qián chē zhī fù , hòu chē zhī jiàn 前车之覆,后车之鉴qián chē zhī jiàn 前车之鉴qián chē zhǔ 前车主qián yí shì chā chē 前移式叉车qiè chē 藒车qīng chē jiǎn cóng 轻车简从qīng chē shú lù 轻车熟路qū jiān chē 区间车rén chē hún xíng 人车混行rén lì chē 人力车rén lì chē fū 人力车夫róng chē 戎车sǎ shuǐ chē 洒水车sāi chē 塞车sài chē 赛车sài chē chǎng 赛车场sài chē chǎng sài 赛车场赛sài chē nǚ láng 赛车女郎sài chē shǒu 赛车手sān jià mǎ chē 三驾马车sān lún chē 三轮车sān lún chē fū 三轮车夫sǎo xuě chē 扫雪车shā chē 刹车shā chē 煞车Shā chē 莎车shā chē dēng 刹车灯Shā chē xiàn 莎车县shān dì zì xíng chē 山地自行车shàng chē 上车Shàng hǎi qì chē gōng yè 上海汽车工业Shàng hǎi Qì chē Gōng yè Jí tuán 上海汽车工业集团shàng kōng xǐ chē 上空洗车Shén lóng Qì chē 神龙汽车shì chē 试车shǒu chē 守车shǒu lā chē 手拉车shǒu shā chē 手刹车shǒu tuī chē 手推车shòu lì chē 兽力车shū nǚ chē 淑女车shuǎi chē 甩车shuāng céng gōng gòng qì chē 双层公共汽车shuǐ shàng diàn dān chē 水上电单车shuǐ shàng mó tuō chē 水上摩托车shùn fēng chē 顺风车sī jiā chē 私家车sì lún mǎ chē 四轮马车sì mén jiào chē 四门轿车sì qū chē 四驱车sù jiāo chē 塑胶车tà bǎn chē 踏板车tà bǎn mó tuō chē 踏板摩托车tà chē 踏车tǎn kè chē 坦克车táng bì dāng chē 螳臂当车tào chē 套车tào pái chē 套牌车tè kuài chē 特快车tiān chē 天车tiě jiǎ chē 铁甲车tíng chē 停车tíng chē chǎng 停车场tíng chē jì shí qì 停车计时器tíng chē kù 停车库tíng chē wèi zhi 停车位置tíng chē zhàn 停车站tōng chē 通车Tōng yòng Qì chē 通用汽车Tōng yòng Qì chē Gōng sī 通用汽车公司tuī chē 推车tuī gāo chē 堆高车tuō chē 拖车tuō chē tóu 拖车头tuō diào chē 拖吊车tuō pán chē 托盘车wá wa chē 娃娃车wān dào chāo chē 弯道超车wǎn chē 晚车wēn chē 辒车wò chē 卧车wú guǐ diàn chē 无轨电车wù chē 误车xǐ chē 喜车xiá dào fēi chē 侠盗飞车xiá dào liè chē shǒu 侠盗猎车手xià chē 下车xiāng chē bǎo mǎ 香车宝马xiāng shì chē 厢式车xiāo fáng chē 消防车xiǎo chē 小车xiǎo huò chē 小货车xiǎo lún chē 小轮车xiǎo qì chē 小汽车xiǎo xíng chē 小型车xiǎo xíng huò chē 小型货车xiǎo xíng qì chē 小型汽车xiào chē 校车xíng chē 行车xiū chē 修车xiū lǚ chē 休旅车xué fù wǔ chē 学富五车xuě dì chē 雪地车xún luó chē 巡逻车yā chē 压车yā chē 押车yà dào chē 轧道车yáng chē 洋车yǐn chē 引车yǐn jiǔ jià chē 饮酒驾车yīng ér chē 婴儿车yīng ér shǒu tuī chē 婴儿手推车yìng dǐng pǎo chē 硬顶跑车yóu chē 邮车yóu guàn chē 油罐车yǒu guǐ diàn chē 有轨电车yú chē 余车yuè qiú chē 月球车yuè yě chē 越野车yún xiāo fēi chē 云霄飞车yùn chāo chē 运钞车yùn chē 晕车yùn huò mǎ chē 运货马车zài chē 在车zài chē 载车zài huò qì chē 载货汽车zài kè chē 载客车zǎo chē 早车zhàn chē 战车zhàn chē 栈车zhēng qì jī chē 蒸汽机车zhí dá chē 直达车zhí tōng chē 直通车zhí tōng huǒ chē 直通火车zhǐ nán chē 指南车zhōng yāng fēn chē dài 中央分车带zhōu chē láo dùn 舟车劳顿zhǔ chē qún 主车群zhù chē zhì dòng qì 驻车制动器zhù dòng chē 助动车zhù gōng chē jiān 铸工车间zhuān chē 专车zhuān mén liè chē 专门列车zhuǎn chē 转车zhuàn chē 转车zhuàn chē tái 转车台zhuāng jiǎ chē 装甲车zhuāng jiǎ chē liàng 装甲车辆zhuàng chē 撞车zǐ dàn huǒ chē 子弹火车zì dòng chē 自动车zì jià qì chē chū zū 自驾汽车出租zì xiè chē 自卸车zì xíng chē 自行车zì xíng chē guǎn 自行车馆zì xíng chē jià 自行车架zì xíng chē sài 自行车赛zuì jiǔ jià chē 醉酒驾车zuò chē 坐车zuò chē 座车

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 車.

Từ điển Trần Văn Chánh

Con xe trong cờ tướng. Xem 車 [che].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xe: 馬車 Xe ngựa; 一車糧食 Một xe lương thực;
② Xa, xe, guồng (đồ dùng có trục và bánh xe để xoay chuyển): 水車 Xe đạp nước, guồng nước; 紡車 Guồng xe sợi;
③ Đạp nước, tưới nước bằng guồng: 車水灌田Đạp nước tưới ruộng;
④ Tiện: 車圓 Tiện tròn;
⑤ Máy móc: 試車 Thử máy; 開車 Mở máy; 停車 Ngừng máy;
⑥ (văn) Hàm răng: 輔車相依 Má và hàm răng nương tựa nhau;
⑦ [Che] (Họ) Xa. Xem 車 [ju].

Từ điển Trung-Anh

(1) war chariot (archaic)
(2) rook (in Chinese chess)
(3) rook (in chess)

Từ ghép 3