Có 1 kết quả:

chē zhǔ

1/1

chē zhǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vehicle owner