Có 1 kết quả:

chē fèn

1/1

chē fèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vehicle rental fee paid by cab and rickshaw drivers