Có 1 kết quả:

chē fènr

1/1

chē fènr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 車份|车份[che1 fen4]