Có 1 kết quả:

chē wèi

1/1

chē wèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parking spot
(2) unloading point
(3) garage place
(4) stand for taxi