Có 1 kết quả:

chē qián cǎo ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ ㄘㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

plantain herb (Plantago asiatica)