Có 1 kết quả:

chē qián cǎo

1/1

chē qián cǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

plantain herb (Plantago asiatica)