Có 1 kết quả:

chē chǎng

1/1

chē chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (bus, train etc) depot
(2) car factory or repair shop