Có 1 kết quả:

chē xiāng

1/1

chē xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carriage
(2) CL:節|节[jie2]