Có 1 kết quả:

Chē chéng

1/1

Chē chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Checheng township in Pingtung County 屏東縣|屏东县[Ping2 dong1 Xian4], Taiwan