Có 1 kết quả:

chē zi

1/1

chē zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

car or other vehicle (bicycle, truck etc)