Có 1 kết quả:

chē gōng

1/1

chē gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lathe work
(2) lathe operator