Có 1 kết quả:

chē dài

1/1

chē dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(vehicle) tire