Có 1 kết quả:

chē chuáng

1/1

chē chuáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lathe