Có 1 kết quả:

chē fáng

1/1

chē fáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) garage
(2) carport
(3) (old) rickshaw room