Có 1 kết quả:

chē bǎ

1/1

chē bǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) handlebar (bicycle etc)
(2) shaft (rickshaw etc)