Có 1 kết quả:

chē bǎ shi

1/1

chē bǎ shi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) expert cart-driver
(2) charioteer