Có 1 kết quả:

chē jià

1/1

chē jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cart
(2) barrow
(3) frame
(4) chassis