Có 1 kết quả:

chē mó

1/1

chē mó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) car show girl
(2) model who poses next to cars