Có 1 kết quả:

chē cì

1/1

chē cì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

train or coach service ("service" as in "they run 12 services per day between the two cities")