Có 1 kết quả:

chē liú

1/1

chē liú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) traffic
(2) rate of traffic flow