Có 1 kết quả:

chē liú ㄔㄜ ㄌㄧㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) traffic
(2) rate of traffic flow